Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
0.0
SV
6.5
A
25.8
SP
0.0
MDG
0.0
KrF
6.5
V
0.0
H
25.8
FrP
32.3
NKP
0.0
KYST
0.0
DEM
3.2

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 2001 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%
Andre---8.328.613.9
RV00.00.00.07.13.1
SV26.5-10.216.78.24.6
A825.8+5.020.829.633.8
SP00.0-4.24.21.07.7
MDG00.00.00.0**
KrF26.5+6.50.04.17.7
V00.00.00.01.01.5
H825.8+17.58.313.37.7
FrP1032.3-9.441.77.120.0
NKP00.00.00.0**
KYST00.00.00.0**
DEM13.2-***

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2003 2001 1993 1991
Antall skoler 1 1 1 1
Antall stemmeberettigede 50 28 115 86
Antall avgitte stemmer 31 24
Deltakerprosent 62.0% 85.7%
Antall gyldige stemmer 31 24 98 65
Antall forkastede stemmer 0 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2003
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 50 31 62.0 31 0

For forklaring av valgformene, klikk her.