Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2001 prosent
RV
0.0
SV
16.7
A
20.8
SP
4.2
MDG
0.0
KrF
0.0
V
0.0
H
8.3
FrP
41.7
NKP
0.0
TVP
8.3
FLP
0.0
KYST
0.0
KS
0.0
NFP
0.0
DPP
0.0
SD
0.0

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2001 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%
Andre---7.213.9
RV00.0-7.13.1
SV416.7-8.24.6
A520.8-29.633.8
SP14.2-1.07.7
MDG00.0-**
KrF00.0-4.17.7
V00.0-1.01.5
H28.3-13.37.7
FrP1041.7-7.120.0
NKP00.0-**
TVP28.3-**
FLP00.0-21.4*
KYST00.0-**
KS00.0-**
NFP00.0-**
DPP00.0-**
SD00.0-**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2001 1993 1991
Antall skoler 1 1 1
Antall stemmeberettigede 28 115 86
Antall avgitte stemmer 24
Deltakerprosent 85.7%
Antall gyldige stemmer 24 98 65
Antall forkastede stemmer 0
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2001
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 28 24 85.7 24 0

For forklaring av valgformene, klikk her.