Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 1993 prosent
RV
7.1
SV
8.2
A
29.6
SP
1.0
KrF
4.1
V
1.0
H
13.3
FrP
7.1
DLF
0.0
SNF
0.0
NLP
2.0
FLP
21.4
FFR
0.0
FmEU
1.0
SI
4.1

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1993 1991
PartiStemmer%+/-%
Andre---1.6
RV77.1+4.03.1
SV88.2+3.64.6
A2929.6-4.233.8
SP11.0-6.77.7
KrF44.1-3.67.7
V11.0-0.51.5
H1313.3+5.67.7
FrP77.1-12.920.0
DLF00.0-*
SNF00.0-*
NLP22.0-*
FLP2121.4-*
FFR00.0-*
FmEU11.0-*
SI44.1-8.212.3

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
1993 1991
Antall skoler 1 1
Antall stemmeberettigede 115 86
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 98 65
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 1993
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 115 0.0 98

For forklaring av valgformene, klikk her.