Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 1991 prosent
RV
3.1
SV
4.6
A
33.8
SP
7.7
KrF
7.7
V
1.5
H
7.7
FrP
20.0
PP
1.5
SI
12.3
1991
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV23.1-
SV34.6-
A2233.8-
SP57.7-
KrF57.7-
V11.5-
H57.7-
FrP1320.0-
PP11.5-
SI812.3-

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
1991
Antall skoler 1
Antall stemmeberettigede 86
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 65
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 1991
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 86 0.0 65

For forklaring av valgformene, klikk her.