Skolevalgresultater for Arbeidsinstituttet Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
AI Drammen 73 28 32 54 30 31 24 98 65
AI Kongsberg 11 6
AI Ringerike 8 17
AI Midtfylket 13 6

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2017 prosent
Rødt
5.5
SV
5.5
A
39.7
SP
4.1
MDG
5.5
KrF
2.7
V
6.8
H
12.3
FrP
9.6
KYST
1.4
KRISTNE
0.0
DEMN
0.0
LIBS
2.7
ALLI
2.7
HELSE
1.4

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%
Andre---1.714.75.413.33.18.335.717.0
Rødt45.5+2.23.31.65.616.7****
SV45.5-1.26.78.20.023.36.516.78.24.6
A2939.7+6.433.311.544.46.725.820.829.633.8
SP34.1+0.83.30.00.06.70.04.21.07.7
MDG45.5-1.26.71.60.00.00.00.0**
KrF22.7-0.63.33.31.90.06.50.04.17.7
V56.8-3.210.03.35.60.00.00.01.01.5
H912.3+4.08.349.211.123.325.88.313.37.7
FrP79.6-12.121.76.624.110.032.341.77.120.0
KYST11.4+1.40.00.01.90.00.00.0**
KRISTNE00.0-1.71.70.0******
DEMN00.0-********
LIBS22.7-********
ALLI22.7-********
HELSE11.4-********

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2017 2015 2013 2011 2009 2003 2001 1993 1991
Antall skoler 1 4 4 1 1 1 1 1 1
Antall stemmeberettigede 139 123 95 97 58 50 28 115 86
Antall avgitte stemmer 83 79 69 73 31 31 24
Deltakerprosent 59.7% 64.2% 72.6% 75.3% 53.4% 62.0% 85.7%
Antall gyldige stemmer 73 60 61 54 30 31 24 98 65
Antall forkastede stemmer 10 19 8 19 1 0 0
Antall blanke stemmer 18 8 18 1
Antall ugyldige stemmer 1 0 1 0

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2017
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Papirvalg 139 83 59.7 73 10

For forklaring av valgformene, klikk her.