Skolevalgresultater for Thora Storm videregående skole

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Thora Storm vgs., avd. Gerhard Schønings skole 343 228 206 316 256 278 281 173 144 286 362 352
Thora Storm vgs., avd. Adolf Øiens skole 345 343 285 315 275 292 208 322 246 254 324 276
Thora Storm vgs. 636 620

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2015 prosent
Rødt
2.2
SV
7.7
A
43.7
SP
2.2
MDG
9.3
KrF
1.1
V
7.1
H
16.0
FrP
3.5
PIR
5.3
PP
0.8
DEM
0.3
KRISTNE
0.8

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%%%%%%
Andre---1.02.01.49.211.15.916.66.88.112.19.83.93.5
Rødt142.2-9.311.54.27.9**********
SV497.7-1.39.07.838.015.721.642.637.522.717.618.224.610.813.2
A27843.7+11.831.936.318.443.430.318.114.229.245.514.619.415.918.6
SP142.2-0.12.31.52.32.02.20.61.64.50.22.16.35.41.9
MDG599.3+5.34.01.50.40.60.68.33.35.13.44.10.412.23.0
KrF71.1+0.80.30.40.40.40.60.84.20.01.01.50.40.91.6
V457.1+1.95.27.02.53.12.40.93.31.03.21.53.02.016.2
H10216.0-5.821.826.720.817.116.09.48.927.214.330.329.840.225.6
FrP223.5-2.05.510.96.16.712.28.99.33.35.514.65.28.716.4
PIR345.3-0.25.5************
PP50.8-0.71.51.61.81.61.72.81.10.21.21.01.1**
DEM20.3+0.10.20.10.00.21.31.7*******
KRISTNE50.8+0.50.3************

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Antall skoler 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Antall stemmeberettigede 798 780 959 846 946 919 813 777 671 827 708 786 937 793
Antall avgitte stemmer 678 653 780 585 524 684 571 604 542 524 461
Deltakerprosent 85.0% 83.7% 81.3% 69.1% 55.4% 74.4% 70.2% 77.7% 80.8% 63.4% 65.1%
Antall gyldige stemmer 636 620 688 571 491 631 531 570 489 495 390 540 686 628
Antall forkastede stemmer 42 33 92 14 33 53 40 34 53 29 71
Antall blanke stemmer 42 33 92 12
Antall ugyldige stemmer 0 0 0 2

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2015
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Thora Storm vgs. Papirvalg 798 678 85.0 636 42 42 0

For forklaring av valgformene, klikk her.