Skolevalgresultater for Kirkenes

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Kirkenes vgs. 329 321 294 200 317 254 285 188
Kirkenes vgs. 147 142 117 144 184 192 235
Hesseng vgs. 125 160 125

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2017 prosent
Rødt
1.5
SV
18.5
A
35.0
SP
7.9
MDG
3.3
KrF
0.6
V
8.5
H
7.9
FrP
13.7
PIR
2.4
KYST
0.0
KRISTNE
0.0
DEMN
0.0
LIBS
0.3
ALLI
0.0
HELSE
0.3

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%%%%%%%
Andre---0.10.81.50.33.413.314.318.46.07.25.55.41.517.4
Rødt51.5-3.85.32.01.05.4**********
SV6118.5+9.29.35.89.011.46.318.911.210.917.249.88.336.627.117.9
A11535.0+12.322.730.636.528.145.322.512.89.536.37.250.025.939.131.5
SP267.9+2.95.06.113.03.819.710.928.741.511.64.011.810.43.61.3
MDG113.3+2.40.92.00.50.0***0.7*0.0***1.7
KrF20.6-2.22.80.30.50.60.02.13.22.01.51.14.21.92.10.0
V288.5+0.77.82.75.00.91.22.12.71.46.77.62.14.24.213.2
H267.9-20.128.030.310.517.08.78.83.712.210.913.013.910.413.59.8
FrP4513.7-4.117.815.321.532.27.118.923.42.06.410.14.25.28.97.2
PIR82.4-*1.7************
KYST00.0-0.30.31.71.00.38.32.50.01.43.4*****
KRISTNE00.00.00.00.7************
DEMN00.0-**************
LIBS10.3-**************
ALLI00.0-**************
HELSE10.3-**************

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Antall skoler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2
Antall stemmeberettigede 500 500 458 450 492 488 495 420 188 383 386 167 451 251 278
Antall avgitte stemmer 357 347 382 215 374 292 368 207 149 321 301 148
Deltakerprosent 71.4% 69.4% 83.4% 47.8% 76.0% 59.8% 74.3% 49.3% 79.3% 83.8% 78.0% 88.6%
Antall gyldige stemmer 329 321 294 200 317 254 285 188 147 267 277 144 309 192 235
Antall forkastede stemmer 28 26 88 15 57 38 83 19 2 54 24 4
Antall blanke stemmer 28 25 57 15 54
Antall ugyldige stemmer 0 1 31 0 3

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2017
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Kirkenes vgs. E-valg 500 357 71.4 329 28 28 0

For forklaring av valgformene, klikk her.