Skolevalgresultater for Karmsund

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Karmsund vgs. 412 401 487 482 540 462 411
Karmsund vgs. 101 96 87 116 101 106
Storasund vgs. 59 79 104 67 116 104 92 104
Haugesund mar./tek. 179

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2007 prosent
RV
1.7
SV
6.5
A
15.4
SP
5.0
MDG
0.0
KrF
3.2
V
1.1
H
20.8
FrP
42.6
PP
1.1
KYST
2.2
KS
0.2
DEM
0.2

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%%%
Andre---1.11.82.50.05.22.41.91.01.4
RV81.7+1.00.73.86.315.01.23.02.92.10.5
SV306.5+3.62.920.624.121.05.74.329.811.98.6
A7115.4+8.37.115.010.111.011.410.311.530.613.8
SP235.0+1.63.48.81.34.53.69.926.02.64.3
MDG00.0-0.70.70.00.01.50.61.71.00.01.4
KrF153.2+0.52.73.810.19.511.74.74.89.36.2
V51.1-0.81.98.16.33.021.330.67.79.317.1
H9620.8+9.411.413.112.78.05.418.55.88.816.2
FrP19742.6-22.665.220.025.325.533.310.34.822.330.5
PP51.1+0.40.71.9*1.00.64.33.82.1*
KYST102.2+1.21.02.51.3******
KS10.2+0.20.00.00.0******
DEM10.2-1.01.20.6*******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Antall skoler 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2
Antall stemmeberettigede 594 650 201 98 232 420 270 144 242 235
Antall avgitte stemmer 493 432 160 81 208 351 236
Deltakerprosent 83.0% 66.5% 79.6% 82.7% 89.7% 83.6% 87.4%
Antall gyldige stemmer 462 411 160 79 200 333 232 104 193 210
Antall forkastede stemmer 31 21 0 2 8 18 4
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2007
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Karmsund vgs. E-valg 594 493 83.0 462 31

For forklaring av valgformene, klikk her.