Skolevalgresultater for Karmsund

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Karmsund vgs. 412 401 487 482 540 462 411
Karmsund vgs. 101 96 87 116 101 106
Storasund vgs. 59 79 104 67 116 104 92 104
Haugesund mar./tek. 179

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 1989 prosent
RV
0.5
SV
8.6
A
13.8
SP
4.3
MDG
1.4
KrF
6.2
V
17.1
H
16.2
FrP
30.5
NKP
0.0
SI
1.4
1989
PartiStemmer%+/-
Andre---
RV10.5-
SV188.6-
A2913.8-
SP94.3-
MDG31.4-
KrF136.2-
V3617.1-
H3416.2-
FrP6430.5-
NKP00.0-
SI31.4-

* = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
1989
Antall skoler 2
Antall stemmeberettigede 235
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 210
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 1989
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Karmsund vgs. Papirvalg 119 0.0 106
Storasund vgs. Papirvalg 116 0.0 104

For forklaring av valgformene, klikk her. For å sammenligne skolene klikk her.