Skolevalgresultater for Hamar

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over deltakelse for hver skole i gruppen
Skole 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Ankerskogen vgs. 416 324 331 305 321 297
Hamar kat. 1031 1039 1115 1055 880 731
Hamar kat. 344 294 261 364 226 362 407 405
Ajer vgs. 236 322 307 381 551 586 598
Hamar kat. 676

Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Tabellen viser alle skoler i gruppen, og antall gyldige stemmer for gitt år hvis skolen deltok det året, (en ev. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).

Valgår:

PartiValgresultat 2003 prosent
RV
3.0
SV
23.7
A
10.7
SP
9.4
KrF
2.8
V
8.5
H
9.5
FrP
20.6
PP
3.2
KYST
2.2
DEM
6.4

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-%%%%%%%
Andre---26.25.34.55.612.71.14.6
RV273.0-4.27.23.43.23.44.21.22.0
SV21423.7-0.824.530.231.115.526.424.914.3
A9710.7-3.013.715.023.837.822.531.835.9
SP859.4+7.51.93.04.88.07.38.55.8
KrF252.8-0.73.54.12.93.11.92.20.9
V778.5+6.22.33.52.93.31.43.33.3
H869.5-0.19.619.68.212.415.820.520.2
FrP18620.6+11.88.814.317.68.26.46.513.0
PP293.2+1.91.31.61.02.71.4**
KYST202.2+1.21.0******
DEM586.4-*******

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2001. * = Partiet stilte ikke til valg.

Summert valgstatistikk for alle skoler i gruppen
2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Antall skoler 3 3 2 3 3 2 2 2
Antall stemmeberettigede 1265 1292 870 1311 1435 1181 1228 1206
Antall avgitte stemmer 1010 960 597 996 968
Deltakerprosent 79.8% 74.3% 68.6% 76.0% 67.5%
Antall gyldige stemmer 904 947 566 992 904 913 993 1003
Antall forkastede stemmer 106 13 31 4 64
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i gruppen i 2003
Skole Valgform Elever Stemmer Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Ajer vgs. Papirvalg 347 298 85.9 236 62
Ankerskogen vgs. Papirvalg 500 353 70.6 324 29
Hamar kat. Papirvalg 418 359 85.9 344 15

For forklaring av valgformene, klikk her. For å sammenligne skolene klikk her.