Skolevalgresultater for Vestfold

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1993 prosent
RV
4.1
SV
17.2
A
15.1
SP
10.6
MDG
1.6
KrF
5.0
V
2.3
H
21.5
FrP
16.5
DLF
0.3
SNF
0.5
FLP
5.3

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-Mandat%%
Andre----0.02.2
RV2884.1+0.403.72.5
SV121317.2-10.6227.816.7
A106315.1+3.7111.413.8
SP74810.6+4.216.43.9
MDG1101.6-0.802.41.5
KrF3525.0-0.115.13.7
V1612.3-0.903.24.5
H151621.5-0.5222.024.8
FrP115916.5-1.6118.126.4
DLF220.3-0**
SNF360.5-0**
FLP3735.3-0**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1993 1991 1989
Deltakerskoler 19 22 20
Elever fra deltakerskolene 8915 8904 8641
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 7041 6954 7192
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Vestfold i 1993
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Gloppe vgs. Larvik Papirvalg 199 78.9 157
Holmestrand vgs. Holmestrand Papirvalg 501 70.9 355
Horten vgs. Horten (tidl. Borre) Papirvalg 779 81.0 631
Horten ys. og tekn. fagsk. Horten (tidl. Borre) Papirvalg 542 84.5 458
Larvik gym. Larvik Papirvalg 717 77.5 556
Larvik handelssk. Larvik Papirvalg 420 81.0 340
Larvik ys. Larvik Papirvalg 448 66.5 298
Nøtterøy vgs. Nøtterøy Papirvalg 370 79.7 295
Olsrød vgs. Tønsberg Papirvalg 107 67.3 72
Re vgs. Re (tidl. Våle) Papirvalg 468 81.4 381
Sandar vgs. Sandefjord Papirvalg 495 80.6 399
Sande vgs. Sande Papirvalg 505 78.2 395
Sandefjord gym. Sandefjord Papirvalg 734 84.7 622
Skagerak gym. Sandefjord Papirvalg 134 82.1 110
Tønsberg gym. Tønsberg Papirvalg 885 84.4 747
Tønsberg handelsgym. Tønsberg Papirvalg 530 79.2 420
Tønsberg mar. Tønsberg Papirvalg 261 85.1 222
Tønsberg ys. Tønsberg Papirvalg 670 67.3 451
Vestfold landbrukssk. Stokke Papirvalg 150 88.0 132

For forklaring av valgformene, klikk her.