Skolevalgresultater for Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1997 prosent
RV
5.4
SV
13.4
A
24.1
SP
6.5
MDG
1.1
KrF
4.7
V
3.9
H
13.8
FrP
21.3
NKP
2.1
TVP
0.0
DLF
0.5
HVA
1.8
NLP
0.9
FLP
0.5

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-Mandat%%%%
Andre----13.76.28.63.0
RV2945.4+2.902.52.81.52.5
SV73513.4+5.517.914.117.88.4
A132324.1+5.8318.316.418.719.1
SP3556.5-2.208.715.49.95.0
MDG601.1-0***2.4
KrF2564.7+1.802.93.83.12.3
V2143.9-5.409.33.93.75.4
H75713.8-5.7119.515.418.026.1
FrP116621.3+5.6215.719.118.724.0
NKP1172.1+0.601.5**1.8
TVP00.0-0****
DLF280.5-0*0.1**
HVA991.8-0****
NLP520.9-0*1.2**
FLP270.5-0*1.6**

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 19 21 22 21 19
Elever fra deltakerskolene 7183 8766 9682 9033 7668
Antall avgitte stemmer 5847 6783
Deltakerprosent 81.4% 77.4%
Antall gyldige stemmer 5483 6491 7372 6540 6276
Antall forkastede stemmer 364 292
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Buskerud i 1997
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Buskerud vgs. Modum Papirvalg 122 102 83.6 98 4
Drammen vgs. Drammen Papirvalg 556 344 61.9 338 6
Dyrmyr vgs. Kongsberg Papirvalg 185 147 79.5 142 5
Gjerdes vgs. Drammen Papirvalg 226 190 84.1 170 20
Gol vgs. Gol Papirvalg 350 303 86.6 270 33
Hønefoss vgs. Ringerike Papirvalg 687 438 63.8 418 20
Kongsberg vgs. Kongsberg Papirvalg 459 435 94.8 395 40
Lien ls. Ål Papirvalg 33 27 81.8 27 0
Lier vgs. Lier Papirvalg 369 328 88.9 288 40
Nesbyen vgs. Nes Papirvalg 181 154 85.1 131 23
Numedal vgs. Nore og Uvdal Papirvalg 157 145 92.4 124 21
Ringerike vgs. Ringerike Papirvalg 503 437 86.9 420 17
Røyken vgs. Røyken Papirvalg 654 569 87.0 524 45
St. Hallvard vgs. Lier Papirvalg 614 557 90.7 546 11
Strømsø vgs. Drammen Papirvalg 312 278 89.1 270 8
Tinius Olsen vgs. Kongsberg Papirvalg 668 527 78.9 481 46
Ys. for skogbruk Kongsberg Papirvalg 46 45 97.8 45 0
Ål vgs. Ål Papirvalg 151 124 82.1 120 4
Åssiden vgs. Drammen Papirvalg 910 697 76.6 676 21

For forklaring av valgformene, klikk her.