Skolevalgresultater for Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1995 prosent
RV
2.5
SV
7.9
A
18.3
SP
8.7
KrF
2.9
V
9.3
H
19.5
FrP
15.7
NKP
1.5
PP
2.8
BFF
5.8
SI
5.1

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%+/-Mandat%%%
Andre----4.40.02.6
RV1632.5-0.312.81.52.5
SV5167.9-6.2314.117.88.4
A118618.3+1.9816.418.719.1
SP5658.7-6.7415.49.95.0
KrF1862.9-0.913.83.12.3
V6039.3+5.443.93.75.4
H126619.5+4.1915.418.026.1
FrP101915.7-3.4719.118.724.0
NKP961.5-0**1.8
PP1812.8-1*2.0*
BFF3785.8-3***
SI3325.1+0.424.76.72.8

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 21 22 21 19
Elever fra deltakerskolene 8766 9682 9033 7668
Antall avgitte stemmer 6783
Deltakerprosent 77.4%
Antall gyldige stemmer 6491 7372 6540 6276
Antall forkastede stemmer 292
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Buskerud i 1995
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Buskerud landbrukssk. Modum Papirvalg 138 123 89.1 118 5
Drammen gym. Drammen Papirvalg 645 316 49.0 307 9
Drammen handelsgym. Drammen Papirvalg 383 134 35.0 129 5
Dyrmyr vgs. Kongsberg Papirvalg 177 162 91.5 150 12
Eiker vgs. Øvre Eiker Papirvalg 544 300 55.1 277 23
Gjerdes vgs. Drammen Papirvalg 397 338 85.1 307 31
Gol vgs. Gol Papirvalg 373 303 81.2 289 14
Hønefoss vgs. Ringerike Papirvalg 611 411 67.3 411 0
Kongsberg vgs. Kongsberg Papirvalg 605 573 94.7 559 14
Linnesvollen vgs. Lier Papirvalg 234 167 71.4 156 11
Nesbyen vgs. Nes Papirvalg 209 165 78.9 160 5
Numedal vgs. Nore og Uvdal Papirvalg 182 171 94.0 150 21
Ringerike vgs. Ringerike Papirvalg 531 394 74.2 386 8
Rosthaug vgs. Modum Papirvalg 553 504 91.1 503 1
Røyken vgs. Røyken Papirvalg 620 537 86.6 510 27
St. Hallvard vgs. Lier Papirvalg 637 543 85.2 489 54
Statens Gartnerskole Jensvoll Lier Papirvalg 118 87 73.7 87 0
Tinius Olsen vgs. Kongsberg Papirvalg 527 447 84.8 443 4
Ys. for skogbruk Kongsberg Papirvalg 60 51 85.0 51 0
Ål vgs. Ål Papirvalg 189 159 84.1 145 14
Åssiden vgs. Drammen Papirvalg 1033 898 86.9 864 34

For forklaring av valgformene, klikk her.