Skolevalgresultater for Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1991 prosent
RV
1.5
SV
17.8
A
18.7
SP
9.9
KrF
3.1
V
3.7
H
18.0
FrP
18.7
PP
2.0
SI
6.7

Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".

1991 1989
PartiStemmer%+/-Mandat%
Andre----4.4
RV961.5-1.002.5
SV116117.8+9.488.4
A122518.7-0.4819.1
SP6479.9+4.945.0
KrF2043.1+0.812.3
V2433.7-1.725.4
H117418.0-8.1826.1
FrP122318.7-5.3824.0
PP1322.0-1*
SI4356.7+3.932.8

Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1991 1989
Deltakerskoler 21 19
Elever fra deltakerskolene 9033 7668
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 6540 6276
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Buskerud i 1991
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
AI Drammen Drammen Papirvalg 86 75.6 65
Buskerud husflid Modum Papirvalg 56 76.8 43
Buskerud landbrukssk. Modum Papirvalg 89 89.9 80
Drammen gym. Drammen Papirvalg 773 43.1 333
Drammen ys. Drammen Papirvalg 742 72.0 534
Frøhaug og Wathne vgs. Ringerike Papirvalg 235 84.7 199
Gjerdes vgs. Drammen Papirvalg 826 82.8 684
Hallingdal gym. Gol Papirvalg 336 88.4 297
Hokksund vgs. Øvre Eiker Papirvalg 570 51.9 296
Hønefoss vgs. Ringerike Papirvalg 600 77.5 465
Kongsberg vgs. Kongsberg Papirvalg 670 82.7 554
Lijordet Drammen Papirvalg 159 62.3 99
Linnesvollen vgs. Lier Papirvalg 228 58.8 134
Nesbyen vgs. Nes Papirvalg 176 83.5 147
Ringerike gym. Ringerike Papirvalg 532 78.6 418
Rosthaug vgs. Modum Papirvalg 559 79.6 445
Røyken vgs. Røyken Papirvalg 692 70.7 489
St. Hallvard vgs. Lier Papirvalg 660 67.3 444
Statens Gartnerskole Jensvoll Lier Papirvalg 121 74.4 90
Tinius Olsen vgs. Kongsberg Papirvalg 619 73.2 453
Ål vgs. Ål Papirvalg 304 89.1 271

For forklaring av valgformene, klikk her.