Skolevalgresultater for Buskerud

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår:

PartiValgresultat 1989 prosent
RV
2.5
SV
8.4
A
19.1
SP
5.0
MDG
2.4
KrF
2.3
V
5.4
H
26.1
FrP
24.0
NKP
1.8
FF
0.2
SI
2.8
1989
PartiStemmer%+/-Mandat
Andre----
RV1582.5-0
SV5258.4-1
A120019.1-2
SP3145.0-0
MDG1482.4-0
KrF1432.3-0
V3405.4-0
H164126.1-2
FrP150524.0-2
NKP1121.8-0
FF140.2-0
SI1762.8-0

Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgstatistikk
1989
Deltakerskoler 19
Elever fra deltakerskolene 7668
Antall avgitte stemmer
Deltakerprosent
Antall gyldige stemmer 6276
Antall forkastede stemmer
Antall blanke stemmer
Antall ugyldige stemmer

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Buskerud i 1989
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Buskerud husflid Modum Papirvalg 68 86.8 59
Buskerud landbrukssk. Modum Papirvalg 94 59.6 56
Drammen gym. Drammen Papirvalg 699 78.7 550
Drammen handelsgym. Drammen Papirvalg 79.8
Drammen ys. Drammen Papirvalg 779 76.3 594
Frøhaug og Wathne vgs. Ringerike Papirvalg 301 86.1 259
Gjerdes vgs. Drammen Papirvalg 855 87.4 746
Hallingdal gym. Gol Papirvalg 393 93.1 366
Hokksund vgs. Øvre Eiker Papirvalg 500 84.6 423
Kongsberg gym. Kongsberg Papirvalg 682 88.0 600
Lien ls. Ål Papirvalg 91.4
Nesbyen vgs. Nes Papirvalg 145 84.1 122
Ringerike gym. Ringerike Papirvalg 491 80.0 393
Ringerike ys. Ringerike Papirvalg 84.5
Rosthaug vgs. Modum Papirvalg 475 83.8 398
Røyken vgs. Røyken Papirvalg 592 87.2 516
St. Hallvard vgs. Lier Papirvalg 630 67.8 428
Tinius Olsen vgs. Kongsberg Papirvalg 664 74.9 497
Ål vgs. Ål Papirvalg 300 89.7 269

For forklaring av valgformene, klikk her.