Korrespondanse

På denne siden finner du informasjon om skolevalgene fra Utdanningsdirektoratet til både skolene og fylkeskommunene.

 

Orientering sendt til fylka

NSD (Norsk senter for forskningsdata) arrangerer Skolevalg 2017 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 

Årets skolevalg arrangeres i perioden 28. august - 5. september. Legg merke til at elevene skal velge mellom de partiene og listene som stiller ved stortingsvalget.

 

Mange skoler ønsker besøk av de partipolitiske ungdomsorganisasjonene i forkant av skolevalget. For å unngå kolliderende arrangementer, oppfordrer Utdanningsdirektoratet fylkeskommunen til å koordinere samarbeidet mellom skolene og de partipolitiske ungdomsorganisasjonene. Fylket bør i dette arbeidet også ta høyde for de private videregående skolene.

 

Utdanningsdirektoratet har tidligere oppfordret fylkeskommunen til å legge opp til et likest mulig opplegg for sine skoler: www.udir.no/skolevalg15

 

Følgende ramme er anbefalt:

- Debatt, cirka 90 minutter. Debattantene bør få beskjed i god tid om rammene for debatten,

for eksempel om eventuelle forhåndsbestemte tema.

- Valgtorg, cirka 30 – 60 minutter. Valgtorget bør arrangeres etter debatten.

 

 

Vi setter pris på tilbakemelding om feil og mangler ved denne listen.

Har dere spørsmål om årets opplegg, må dere gjerne ta kontakt med NSD: Dere kan skrive til

skolevalg@nsd.no

 

Orientering sendt til skulane