Quiz: Rolig oppvarming

  1. Hva var pikenavnet til H.M. dronning Sonja?

  2. I hvilket parti har Johan J. Jakobsen vært formann?

  3. Hvem var stortingspresident i 2007?

  4. Hvilken by er særlig viktig for muslimer?

  5. Hvilken av disse bøkene er skrevet av Jens Bjørneboe?

  6. Hvilket av de eksisterende politiske partiene i Norge ble stiftet først?

  7. Hvem var sommeren 2007 kommunal- og regionalminister i Norge?

  8. I hvilket fylke ligger Røros?

  9. Hva skal du egentlig kjøpe dersom mamma har skrevet "to dusin egg" på handlelappen?

  10. Hvem har skrevet melodien til "Ja, vi elsker dette landet"?