Quiz: Ti nøtter om valg

  1. Hvilke av de følgende sakene har ikke vært gjenstand for en folkeavstemning i Norge?

  2. Hvilket land i Skandinavia har hatt den laveste valgdeltakelsen ved nasjonale parlamentsvalg de siste tiårene?

  3. Ett av disse landene benytter forholdstallsvalg i flermannskretser når de velger sine parlamentarikere i førstekammeret. Hvilket?

  4. Hva var Bondeparagrafen?

  5. Hva er listeforbund?

  6. Valgformelen som benyttes i Norge er en modifisert utgave av St. Lagüe. Hvordan ser delingstallsrekken ut?

  7. Dersom den norske valgordningen hadde benyttet d’Hondts metode i stedet for modifisert St. Laguës metode ved valget i 2005, ville…

  8. Hvilket av de nordiske landene bruker ikke modifiserte St. Laguës metode?

  9. For å sikre en viss matematisk rettferdighet mellom partienes andel av stemmene og deres seter i parlamentet, har man i Norge innført en valgordning som inkluderer utjevningsmandater. Hvor mange utjevningsmandater har man i Norge i dag?

  10. Hva er (formell) sperregrense?