Quiz: Ti spørsmål om stemmegivning

  1. Hvem hadde stemmerett ved folkeavstemningene om unionsoppløsning og innføring av den monarkiske styringsformen i 1905?

  2. Når fikk kvinnene allmenn stemmerett i Norge?

  3. I noen land har man ikke bare rett til å stemme, men det er også en plikt. Dette innebærer at man for eksempel kan bli bøtelagt dersom man ikke går og stemmer. Hvilke av landene under har ikke stemmepliktsregler?

  4. I Hellas er de stemmeberettigede forpliktet til å avgi stemme ved valg. Hva kan skje dersom man unnlater å stemme i Hellas?

  5. Hvor mange folkeavstemninger har det til nå blitt avholdt i Norge?

  6. Hvilket land i Europa gjennomfører flest folkeavstemninger?

  7. Hvilken fordelingsmetode brukes når stemmer skal gjøres om til seter ved stortingsvalg i Norge?

  8. Hvilke av følgende påstander er feil når det gjelder valgdeltakelsen i Norge?

  9. Hva er riktig når det gjelder stemmerett ved norske stortingsvalg?

  10. I forbindelse med stortingsvalg, hvor mange valgdistrikter er det i Norge?