Quiz: Ti kvinnespørsmål

  1. Hva er Norsk Kvinnesaksforening?

  2. Hva het den første kvinnelige stortingsrepresentanten som fikk fast plass etter valget i 1921?

  3. Hvor stor andel av representantene i Stortinget var kvinner etter valget i 2005?

  4. Hva hette den første kvinnelige statsministeren i verden?

  5. Hvem fikk tilnavnet ”Jernkvinnen”?

  6. Hvor mange kvinnelige statsråder hadde den såkalte ”kvinneregjeringen”?

  7. Fra hvilket år har det vært mulig med selvbestemt abort i Norge?

  8. Hvem av disse kvinnene er ikke en litterær person?

  9. Hvilken pop-gruppe har utgitt en plate med navnet ”Girl Power”?

  10. Hvilket av de latinske navnene under har mest med kvinner å gjøre?