Quiz: Internasjonal politisk historie

  1. Kva er kanskje den mest særmerkte hendinga som fann stad i det herrens år 1789?

  2. Kven var president i USA under Cuba-krisa i 1962?

  3. Kva for ein mur vart sterkt skadd av rasande folkemassar hausten 1989?

  4. Kva land deler grense med landet Kurdistan?

  5. Kven leia koalisjonsstyrkane under operasjon ørkenstorm?

  6. Kven sa "I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals."?

  7. Kven var den fyrste presidenten i USA?

  8. Kven var Nicolae Ceausescu?

  9. Kven leia maktovertakinga for bolsjevikane i november 1917?

  10. Kva var ”Det store spranget”?