Quiz: Skolevalg 2013

  1. Hvor mange skoler deltok i skolevalget i 2013?

  2. Hvilke partier fikk henholdsvis flest og færrest stemmer ved skolevalget i 2013?

  3. I hvilke to fylker fikk Fremskrittspartiet størst oppslutning ved skolevalget i 2013?

  4. I hvilket fylke fikk Senterpartiet over 14 % av stemmene ved skolevalget i 2013?

  5. Hvilket parti hadde størst tilbakegang i antall prosentpoeng fra skolevalget i 2011 til 2013?

  6. På hvilken av privatskolene til Akademiet oppnådde Arbeiderpartiet best resultat?

  7. I hvilket fylke var skoleelevene i størst grad interessert i politikk?

  8. Var gutter eller jenter i størst grad positive til monarkiet i 2013?

  9. Hvilken av disse elevgruppe var mest positiv til å sette stemmerettsalderen ned til 16 år?

  10. I hvilket fylke var elevene i størst grad uenig i at man bør øke lønnsforskjellene for å stimulere innsatsviljen?