Quiz: Første kvinne

  1. Hvem var den første kvinnen som møtte som vararepresentant i Stortinget?

  2. Hvem ble den første kvinnelige lederen av Høyre?

  3. Hvilket parti tilhørte Norges første kvinnelige statsråd?

  4. Hva forbinder du med navnet Liv Arnesen?

  5. Eva Kolstad ble i 1974 valgt til leder av et politisk parti i Norge. Hvilket parti ble hun leder i?

  6. I hvilket år ble den første kvinnelige studenten skrevet inn ved universitetet i Oslo?

  7. Hvem ble første kvinne valgt til leder for Landsorganisasjonen (LO)?

  8. Når fikk Norge sin første kvinnelige stortingspresident?

  9. Hvilket parti representerte Stortingets første kvinnelige representant med minoritetsbakgrunn?

  10. Hvem ble Norges første kvinnelige statsminister?