Quiz: Heimkunnskap

  1. Kva for eitt av desse kjøttslaga blit omtalt som kvitt kjøt?

  2. Kvifor bør ein byta oppvaskhandkle ofte?

  3. Kva for ei av desse fruktene er ei nøtt?

  4. Kva for eit fylke hadde størst areal dekt med frukttre i 2010?

  5. Kva alternativ er ikkje karbohydrat?

  6. Kva matvare aukar risikoen for å få kreft i tjukktarmen (dersom ein et mykje av den)?

  7. Kva er det viktigaste kosthaldsrådet?

  8. Kor lenge må du dagleg vera i aktivitet for å oppnå helsegevinst?

  9. Kva er ikkje eit kriterium for nøkkelhullmerking?

  10. Kva matvare inneheld mest protein?