Quiz: Valg 2011

  1. Hvilken type valg ble avholdt i Norge i 2011?

  2. Hvilken dato ble valget avviklet?

  3. Hvor gammel må man være for å ha stemmerett?

  4. Hvor kan du stemme på valgdagen?

  5. Når kan du tidligst forhåndsstemme?

  6. Hvor mange kommuner var det i Norge i 2010?

  7. Hva handlet de fleste lokale folkeavstemningene om i 2010?

  8. Hvem ble valgt til ordfører i Bergen i 2007?

  9. Hvilket parti representerer Fabian Stang?

  10. Hvilket parti fikk flest ordførere etter valget i 2007?