Quiz: Blanda drops: Ti sterke

  1. Kven var den fyrste generalsekretæren i dei Sameinte Nasjonane?

  2. Kva hadde enkja frå Sarepta i krukka si?

  3. Kvar ligg Machu Picchu?

  4. Kva heiter perioden då mongolane styrte i Kina?

  5. Kven sa ”Alt er vatn”?

  6. Kva er den lengste elva i verda?

  7. Kor mange år sat Nelson Mandela fengsla?

  8. Kva heiter forfattaren av ”En flyktning krysser sitt spor”?

  9. Kva heiter komponisten som mista høyreevna?

  10. Kva år gjorde Stortinget det såkalla jamstillingsvedtaket?