Quiz: Internasjonal politisk historie, nummer 2

  1. Kva ord manglar? Fridom, likskap og ...

  2. Kva omgrep er det vanleg å knyta til Montesquieu?

  3. Kva land var Russland i krig med i 1905?

  4. Kva år starta og slutta den russiske borgarkrigen?

  5. I kva for eitt av desse landa var det revolusjon på 1900-talet?

  6. Når fann "te-selskapet i Boston" stad?

  7. Kva land brukte meir pengar enn det som fornuftig var, på å sikra sigeren for koloniane i Amerika?

  8. Kva for eit land var ikkje ein del av sentralmaktene under 1. verdskrigen?

  9. Kvar vart fredstraktaten etter 1. verdskrig underteikna?

  10. Kven var statsminister i Noreg i 1970?