Quiz: Valg 2009

  1. Hvor mange valgkretser var Norge delt inn i ved stortingsvalget i 2009?

  2. Hvilket av disse partiene/listene deltok i stortingsvalg for første gang i 2009?

  3. På hvilken liste stod Knut Storberget på førsteplass ved valget i 2009?

  4. Hvilket fylke velger flest representanter til Stortinget?

  5. Hvilke to faktorer bestemmer hvor mange stortingsrepresentanter et fylke skal velge?

  6. Hvor mange representanter blir valgt til Stortinget?

  7. Hvor mange utjevningsmandater skal velges?

  8. Hvor mange valgkretser var Norge delt inn i ved sametingsvalget i 2009?

  9. Hvor mange representanter ble valgt til Sametinget i 2009?

  10. Hvor ligger Sametinget?