Quiz: Demokrati og diktatur

  1. Når ble Norge et demokrati?

  2. En av disse statene er et diktatur. Hvilken?

  3. Hvilket land har etter 1989 endret seg fra å være et diktatur til å bli et demokrati?

  4. Hvor oppstod det en regner for å være det første demokratiet?

  5. Hvilken av disse forkortelsene står for et diktatur?

  6. Hvilken politisk leder gjorde seg populær ved å love å jobbe for at Russland skulle trekke seg ut av første verdenskrig?

  7. I hvilket land var Idi Amin Dada militærdiktator og president?

  8. Hvem ledet de kinesiske kommunistene til seier i 1949?

  9. Hvilket årstall forbindes med slagordet "Frihet, likhet, brorskap"?

  10. Hvem knyttes til begrepene glasnost og perestrojka?