Quiz: Byar og hovudstader

  1. Kva heiter hovudstaden i Albania?

  2. Kva heiter hovudstaden i Bulgaria?

  3. I kva land ligg byen Donetsk?

  4. I kva for eit land er Baku hovudstad?

  5. Kva heiter hovudstaden i Peru?

  6. I kva land ligg byen Medellín?

  7. Kva heiter hovudstaden i Paraguay?

  8. Kva heiter delstatshovudstaden i California?

  9. Kva heiter hovudstaden i Katalonia?

  10. I kva land er Kuala Lumpur hovudstad?