Quiz: Norsk geografi

  1. Kor mange fylke er det i Noreg?

  2. Kor mange kommunar var det i Noreg 1. januar 2006?

  3. Kva heiter den nordlegaste kommunen i Noreg?

  4. Kva heiter den største kommunen i landet (areal - 2006)?

  5. I kva fylke ligg Trysil kommune?

  6. Kva for ein norsk by har ofte blitt omtalt som "Nordens Paris"?

  7. Kva er den vestlegaste byen i Noreg?

  8. I kva kommune ligg tettstaden Ørje?

  9. Kva for ein norsk by vart grunnlagt av Christian IV i 1641?

  10. Kva er den minste kommunen i landet (areal - 2006)?