Quiz: Blanda drops: Ti av den milde sorten

  1. Kva for eit bibelsk namn er knytt til norsk matematikk?

  2. Kor mange fylke er det i Noreg?

  3. Kva by blir ofte trekt fram som den nordlegaste i verda med meir enn 5000 innbyggjarar?

  4. Kva heitte kongen som samla Noreg til eitt rike?

  5. Kva er det viktigaste for lesarane av vekebladet KK?

  6. Kva heiter forfattaren av Bikubesong?

  7. Kor mange liter er ein hektoliter?

  8. Kor lang er ei nautisk mil (sjømil)?

  9. Til kva by fører alle vegar?

  10. Kva treslag nytta Thor Heyerdahl då han lagde Kon-Tiki?