Bestilling av NSDstat Skole

Bestilling sendes ved å fylle ut skjemaet og trykke på knappen "Send bestilling" nederst på denne siden.

I en skolelisens ligger det at programmet kan installeres på alle skolens maskiner til undervisningsformål. Skolen kan ikke benytte programmet til andre formål, som f.eks. oppdragsvirksomhet for lokalt næringsliv etc. Til slikt bruk må egen avtale inngås. Skolene har anledning til å benytte vår brukerstøtte (kontakt NSD) alle hverdager fra kl. 9.00 til kl. 14.30.

Dersom du har spørsmål om NSDstat Skole eller om bestilling av programmet, kan du ta kontakt med NSD.

I tillegg til oppgitte priser påløper portoutgifter.